Stierkovanie

Drobné murárske opravy, opravy omietok

Stierkovanie, sadrové stierky a omietky:

–         stierka hladká (stemal)

–         štukové omietky

–         sadrové omietky hladké ( rimano)

–         sanačné vnútorné a vonkajšie omietky