Referencie

Rok 2006/2008

– Wohnungsverwaltung Kramer GmbH, Postfach 4113 · Hauptstrasse 13

40688 Erkrath-Hochdahl

Práce spojené s údržbou nehnuteľností

 

Santec Farbkonzepte GmbH, Aachener Str. 26, 40233 Düsseldorf

Výstavba obchodného centra Lidl, Wupertal, Nemecko

Montáž sádrokartónových priečok, rekonštrukčné práce

 

Rok 2008

–      Mestská časť Bratislava – Karlová Ves

Materské škôlky- maľovanie interiérov

–      FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave

Interiér ubytovacej časti (internát) – maľovanie interiérov

 

Rok 2009

–      Mestská časť Bratislava- Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3, 81421 Bratislava

Maľovanie a rekonštrukcia škôlok v správe mestskej časti

 

–      Národný onkologický ústav

Klenová 1, 83101 Bratislava

Maľovanie a rekonštrukcia lôžkových oddelení

 

Rok 2010

–      Základná škola Kúpeľná,

Kúpeľná ulica č. 2, 080 01  Prešov

Komplexné maľovanie školy a menšie stavebné opravy

 

–    Lekáreň pri nemocnici, Ing. Igor Sardyha

Lipová 30, 064 01 Stará Ľubovňa

Maľovanie interiéru

 

Rok 2011

–     Pivovary Topvar a.s.,

Krušovská 2092, 95514 Topoľčany

Pivovar Šariš-  hygienické a protiplesňové nátery

 

–      Kaviareň Brno, prevádzka obchodné centrum Albert

Oprava kazetových stropov, maľba stropov a interiéru

 

–       Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3, 81421 Bratislava

ZŠ Vazovova 4, Bratislava 1

Komplexné vymaľovanie školy a menšie stavebné opravy, opravy po rekonštrukcii

Rok 2012

–      VUB a.s., pobočka VUB Gorkého 9, Bratislava

Výmena poškodenej a doplnenie chýbajúcej stropnej izolácie (isover domus)

 

–      Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Maliarske práce v objekte Košická 52, Bratislava (Kancelárske priestory)

 

–     Pivovary Topvar a.s.,

Krušovská 2092, 95514 Topoľčany

Maliarske práce vo vestibule, kancelárske priestory, dielne, mlatiareň

 

–      KARKI s.r.o., Kvetnica 138/2, 058 01, Poprad

Sadrové stierky a tapetárske práce – realizácia stien bytov a domov v Bratislave a okolí

Hotel Devín Bratislava- tapetovanie, Penati golf club Senica – stenová technika

 

–      Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina

Maliarské práce – pobočka Prima banky Aupark Bratislava

 

Rok 2013

 

–  Interiérové štúdio  ZIRKON s.r.o., Vajanského nábr. 17, 811 02, Bratislava

Tapetárske práce

 

–  Interiérové štúdio ARCADA, Senická 14, 811 04, Bratislava

Tapetárske práce

 

–      –  Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina

Maliarské práce –  centrála Prima banky Digital Park III. Bratislava